- vysokoškolské vzdělání v oboru anglický jazyk - pedagogika
 

- státní zkouška z anglického jazyka a pedagogiky
 

- dva roční studijní a poznávací pobyty v Anglii a Novém Zélandu
 

- certifikát CAE (Certificate in Advanced English) získaný přímo v Anglii
 

- semináře a kurzy z oblasti vzdělávání, metodiky a výuky AJ
 

- 2 roky výuky na jazykové škole, 2 roky na základní škole pro dyslektiky
 

- 10 let práce jako soukromý učitel angličtiny na volné noze

       

Váš osobní trenér angličtiny.